REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ

UGORY

 

 1. Klienci Szkoły Narciarskiej UGORY korzystają z wyciągów UGORY poza kolejnością.

 

 1. Do przejścia poza kolejnością na wyciąg upoważnione są tylko osoby w trakcie trwania lekcji w Szkole Narciarskiej UGORY.

 

 1. Lekcja trwa 50 minut (2h=100 minut 3h=150 minut).

 

 1. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie PARDAŁÓWKA-UGORY.

 

 1. Klienci Szkoły Narciarskiej UGORY spotykają się z instruktorem przed biurem szkoły.

 

 1. Ceny nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągu i wypożyczenie nart

 

 1. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować minimum 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

 

 1. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

 1. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.

 

 1. Szkoła Narciarska UGORY nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wszystkim naszym klientom, zalecamy używanie kasków, natomiast dzieci do lat 16 mają obowiązek korzystania z kasku podczas lekcji. Instruktor może odmówić udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku.

 

 1. Informujemy, że narciarstwo i snowboarding są sportami kontuzjogennymi. a śnieg, po którym porusza się osoba biorąca udział w lekcji nauki jazdy stwarza możliwość niekontrolowanego poślizgu co może być przyczyną upadków i spowodowanych nimi nieprzewidywalnych następstw, za które Szkoła Narciarska UGORY nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Szkołę Narciarską Ugory. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

 1. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć zorganizowanych oraz umieszczania ich na stronie internetowej i Szkoły Narciarskiej Ugory. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować w biurze Szkoły Narciarskiej Ugory o swojej decyzji na piśmie. Szkoła Narciarska Ugory niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.